Werkacties

Omdat Trajanum een studentensport vereniging is, zijn wij onze inzet verplicht bij het doen van een aantal zogeheten ‘werkacties’. Dit zijn doorgaans de Zevenheuvelenloop, Stevensloop en de Marikenloop.

Aan het begin van het seizoen wordt er een datumprikker rond gemaild waarop je je kunt inschrijven voor één van bovenstaande werkacties. Als de inschrijving van het evenement dan ook daadwerkelijk geopend is, volgt er een mailtje van de penningmeester met een link om je in te schrijven. Doe dit zo snel mogelijk, want sommige plekken zijn snel vol!

Door namens Trajanum een paar uur te werken bij het evenement, verdient de club hier wat geld aan. Hierdoor kunnen we de contributie relatief laag houden en je inzet wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Mocht je wegens omstandigheden niet deel kunnen nemen aan een van de werkacties, dan kan je deze afkopen voor €35,-.

Verplichte deelname

Leden die alleen recreatief spelen, coaches en trainers (uitgezonderd H1 spelers) en/of leden van commissies, zijn vrijgesteld van deelname aan de werkacties.